De behandeling met tACS

Bij “transcranial alternating current stimulation” (tACS) worden de hersenen op een specifiek gebied gestimuleerd met een heel zwakke elektrische stroom, terwijl u rustig op een stoel zit. We zullen drie elektroden op uw hoofd plaatsen, vastgeplakt met gel. tACS is niet pijnlijk, wordt uitgevoerd terwijl u zit, en heeft weinig tot geen bijwerkingen. Het is mogelijk dat u tijdelijk een lichte hoofdpijn voelt na de stimulatie. Tijdens de stimulatie doet u een taak met letters, waarbij wij u vragen op een knop te drukken als u een bepaalde letter ziet.

figuur 1

In deze studie onderzoeken we of hersenstimulatie met tACS effect heeft op het verbeteren van de cognitieve vaardigheden. Uit twee eerdere studies met gezonde deelnemers blijkt dat het mogelijk is om met tACS executief functioneren te verbeteren al na één sessie. Wij denken dat ook mensen met MCS baat zouden kunnen hebben bij deze behandeling. De twee eerdere studies hebben allebei een verschillende stimulatiemethode gebruikt. Wij willen beide vormen van stimulatie testen voor gebruik bij mensen met MCS.

In deze studie zullen we 90 mensen met MCS onderzoeken. We zullen de deelnemers verdelen in drie groepen, met elk 30 deelnemers. Twee groepen ontvangen echte stimulatie, elke groep met een verschillende frequentie, de andere groep ontvangt een schijnstimulatie. De groep patiënten die de schijnstimulatie ontvangt, gebruiken we als controle voor de twee groepen die de echte stimulatie ontvangen.

Elke deelnemer zal door loting in één van de drie groepen worden ingedeeld. Noch de onderzoekers, noch u zal weten in welke groep u ingedeeld bent. Een onderzoeker die niet betrokken is bij het onderzoek zal, door middel van loting, aan elke deelnemer een code toewijzen. Pas na afloop van het experiment vertellen wij tot welke groep u behoorde. De procedures voor de schijnstimulatie en de echte stimulatie zullen exact hetzelfde zijn, behalve dat de apparatuur bij schijnstimulatie geen echte stimulatie levert.

cropped-logo-umcg-neuroscience3.png